GENÇLİK FORUMU KOMİTESİ

Gençlik Forumu; İstanbul’un Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli bölgelerindeki liselerden öğrencilerin bir araya gelip, forum için o sene belirlenen konu hakkında görüşlerini, gözlemlerini ve önerilerini, 10′ar kişilik gruplarda, moderatör Rotaractlar eşliğinde dile getirme fırsatı buldukları; gün sonunda ise kendi gruplarında ortaya çıkan fikirleri içeren bir sunum ile bir günlük bir çalışmanın sonuçlarını diğer gruplar ile paylaşma fırsatı yakaladıkları,13 senelik bir organizasyondur. Özellikle lise çağındaki gençlerin düşünme ve düşündüklerini aktarma konusundaki gelişimlerine büyük etkileri olan Gençlik Forumu, yarının liderlerinin yetişmesine küçük de olsa bir katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu konudaki en güzel örnek ise; Gençlik Forumu’nda katılımcı olarak yer aldıkları sırada tanıştıkları Rotaract ailesinde, yıllar sonra kulüp başkanlığı görevini başarıyla yerine getirmiş olan bazı geçmiş önem başkanlarımızdır.

Her sene Mayıs ayında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde gerçekleşen Gençlik Forumlarının ardından, grupların sunum ve raporlarının yer aldığı Gençlik Forumu Kitapçıkları basılmakta ve katılan okullara ulaştırılmaktadır. Ayrıca bütün katılımcılar gün sonunda evlerine, Gençlik Forumu Katılım Sertifikaları ile dönerler.

Forumun ardından Rotary ile bağlantılarını devam ettirmek isteyen öğrenciler Galatasaray Interact Kulübü toplantılarına devam etme şansını değerlendirebilir ve kişisel gelişimlerinin yanında sosyal sorumluluk adına kendi projelerini yaratma fırsatını yakalayabilirler.

Proje Web Sitesi: www.genclikforumu.org