KULÜP HİZMETLERİ KOMİTESİ

Kulüp Hizmetleri Komitesi Başkanı, aynı zamanda kulüpte Gelecek Dönem Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Kulüp Hizmetleri Komite Başkanı kulüp içerisinde komitelerin koordinatörü seklinde çalışır. Bu nedenle diğer hizmet komitelerinden aylık raporlar toplama ve komite başkan ve yardımcıları ile aylık toplantılar gerçekleştirme gibi görevleri vardır.

Kulüp Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından Gelecek Dönem Başkanı olan KHK Başkanlarına yönelik olarak gerçekleştirilen aylık eğitim toplantılarına katılır.

Bu görevlerin yanında KHK Başkanları;

  • Üyelik koruma ve arttırma ile ilgili stratejiler geliştirir
  • Kulüp bültenini Kulüp sekreteri ve Kulüp içersindeki Bülten Komitesi ile birlikte hazırlar ve dağıtır.
  • Üyeler için dostluk etkinlikleri planlar ve ocak başı toplantılarına ilişkin düzenlemeleri gerçekleştirir.
  • Toplantı öncesinde yapılacak hazırlıklarla ilgili olarak Kulüp Sekreteri ile birlikte
  • Kulüp Başkanına destek olur.
  • Kulüp üyelerinin bölge ve kulüple ilgili toplantılara katılımını özendirir. Devam kuralları hakkında üyelere gerekli bilgileri verir. Devamı arttırıcı ve devamsızlığı azaltıcı önlemler alır.
  • Aday üyeler ile ilgili çalışmalar konusunda Kulüp Başkanına destek verir.
  • Kulüp üyelerine bülten ve kulüp içi eğitimler aracılığı ile Rotaract Bilgilerini iletir.