MESLEKİ GELİŞİM KOMİTESİ

Mesleki Gelişim Komitesi’nin amacı, üyelere çeşitli meslekler hakkında bilgi vermek ve topluma hizmetin, mesleki veya isindeki basarıyla gerçekleşeceği düşüncesini üyelere benimsetmektir. Komite oluşturulduktan sonra, dönem basında toplanarak bir etkinlik planı yapılmalıdır.

Mesleki Gelişim Komitesi altında gerçekleştirilecek genel faaliyetler:

  • Meslek tanıtım toplantıları düzenlemek,
  • İşyeri gezileri düzenlemek,
  • Meslek tanıtım seminerleri düzenlemek,
  • Staj yeri bulma çalışmaları yapmak,
  • Rotary Kulübü’nün Mesleki Hizmetler ile ilgili etkinliklerine katılmak ve yardımcı olmak.

    Mesleki Gelişim Komite Başkanları aylık raporlar ve toplantı katılımları ile Gelecek Dönem Başkanı (KHK Başkanı) ve MGK Koordinatörüne kulübün mesleki gelişim alanındaki projelerine ilişkin bilgiler verir. Bunun yanı sıra MGK Komitesi kulübün yıllık mesleki gelişimine yönelik projesine(ler) ilişkin görüşleri inceler ve plan yapar. Projelerin düzenlenmesi ve kolaylaştırılmasında liderlik rolü üstlenir.