ROTARACT NEDIR?

rotaractlogoRotaract kulüpleri, dünyaya barış ve uluslararası anlayış getirmeye yönelik global çabanın bir parçasıdır. Bu çaba toplum düzeyinde başlar ancak çalışmalarının sınırı yoktur. Rotaraktörler, Uluslararası Rotary’nin (UR) ve Rotary Vakfı’nın birçok kaynağına ulaşabilmektedir. Uluslararası Rotary, Rotaract kulüplerinin gelişmesi için idari desteği sağlamaktadır.
Tarih
Rotaract kısa fakat dinamik tarihini içinde hızla gelişmiştir. Bütün dünyadaki Rotary kulüpleri 1960 ların başlarında, üniversite gençlik kulüplerinin toplum hizmetleri projelerine sponsor olmaya başladılar.1967-68 UR başkanı Luther H. Hodges ve UR Yönetim Kurulu bu kulüp etkinliğinin uluslararası özelliğini dikkate aldılar ve 1968 de Rotaract, Rotary kulüplerinin resmi programı olarak kabul edildi.
Birkaç yıl sonra, Rotaract programları güçlenip büyüyerek 150 den fazla ülke ve coğrafi alanda, 7,300 kulüp güçlü bir uluslararası ağ oluşturdu.Rotaract’ın 145.000 genç kız ve erkeklerden (18-30 yaş) oluşan üyeleri, toplumlarının ihtiyaçları için çalışır, kişisel ve mesleki ilişkilerini genişletir ve dünya anlayışlarını arttırırlar.

Amaçlar
Rotaract’ın amaçları şunlardır:
Meslek ve liderlik becerilerini geliştirmek
Her bireyin dünyasını kabul etmeye dayanarak, başkalarının haklarına saygı gösterilmesini sağlamak
Bütün yararlı uğraşların değerini ve önemini kabul ederek, hizmet için fırsat saymak
Ahlaki standartları liderlik niteliği ve mesleki sorumluluk olarak kabul etmek, uygulamak ve geliştirmek
Toplumda ve dünyadaki ihtiyaçların, problemlerin ve fırsatların hakkında daha fazla bilgi edinmek ve anlamak
Topluma hizmet ve tüm insanlara karşı uluslararası anlayış ve iyi niyetin arttırılması için kişisel ve gurup etkinliklerine olanak sağlamak;
Rotaract Nasıl Rotary Ailesine Katıldı?
Uluslararası Rotary, 31.000 Rotary Kulübü ve 1,2 milyonun üzerinde üyesi bulunan, alanlarında lider iş ve meslek sahibi kadın ve erkeklerden oluşan, dünya çapında bir hizmet organizasyonudur. Her Rotaract kulübüne yerel bir Rotary kulübü sponsor olur. Bu sponsorluk Rotary’nin, gençlerin veya Yeni Nesillerin, toplum yaşamı ile aktif olarak ilgilenmeleri ve mesleki gelişim olanağı bulmaları inancının sonucudur.

Bir Rotaract kulübünün kurulması, bir Rotary kulübünün kendi toplumunda üstlenebileceği en ödüle değer etkinliklerinden biridir. Rotaract programı Rotaryenlere, kendi toplumları yanı sıra global toplum ile de ilgilenmeleri şartı ile, dinamik genç kız ve erkeklere danışmanlık olanağını verir. Sıra ile bir Rotaract kulübü bir Rotary kulübüne, yeni enerji getirebilir, hizmet için yeni fikirler ilham edebilir, projelere verilen desteği arttırır ve geleceğin Rotary kulübü üyelerini oluşturur.
Rotaract kulüpleri, yerel düzeyde kendilerini yönetir ve finanse ederlerler. Hizmete ortakları olarak, sponsor Rotary kulüpleri ile birlikte çalışırlar, Rotaractorler geniş Rotary ailesinin önemli bir parçasıdır.

Rotaract Kulüpleri Ne yapar?
Rotaract kulüpleri, herşeyden önce kulüp üyelerinin ilgilerine bağlı olarak, proje ve etkinlikler organize ederler. Bununla birlikte, Rotaract programı içinde, her kulübün değişen derecelerde üstlendiği üç etkinlik türü bulunur; mesleki gelişim, liderlik gelişimi ve hizmet projeleri. Bu üç alan birlikte, dengeli bir kulüp programı oluştururken, her Rotaraktörün kişisel gelişimi için önemli deneyimler ve olanaklar sağlar.

Mesleki Gelişim
Kulübün mesleki gelişim çalışmaları üyelerin toplumlarındaki çalışma ortamı ve iş olanakları anlayışlarını genişletmelidir. Bu çalışmalar, toplumun ekonomik gelişiminde Rotaraktörün rolüne önem vermeli ve hizmet faaliyetlerinin yardımıyla geliştirilen becerilerin, işyerindeki sorunların çözümüne nasıl yardımcı olabileceğini göstermelidir. Her Rotaract kulübü, aşağıdaki gibi faaliyetler aracılığı ile üyelerine mesleki gelişim olanakları sağlamalıdır:

Mesleki forumlar
İş teknolojisi güncellemesi
Yönetim ve pazarlama seminerleri
İş ve meslek ahlakı konulu konferanslar
İş kurmaya yönelik finans ve kredi seçeneklerini anlatan sunumlar

Sponsor Rotaryenler, iş dünyasına girmek, iş ve meslek konusunda zorlukları aşmak hakkında pratik tavsiyelerle bulunarak, Rotaraktörlerin mesleki gelişimlerini arttırabilirler. Ayrıca kulübün mesleki gelişim projelerini, Rotary- Rotaract ortak projesi haline getirmek Rotaraktörlerin, Rotaryenleri daha yakından tanımasını sağlayabilir.

Liderlik Gelişimi
Bir kulübün liderlik geliştirme çalışmaları, sadece üyelerini kişisel yaşamlarında daha etkili liderler haline getirmeyi hedeflemez, aynı zamanda onlara konuyla ilgili projeler üreterek, kulüplerin nasıl gelişeceğini ve yaşatılacağını öğretir. Kulüp liderlerinin eğitiminde üzerinde durulması gereken önemli başlıklar şunlardır:

Topluluk önünde konuşma becerisinin geliştirilmesi
Rotaract programlarının potansiyel üyelere pazarlanmasını geliştirici teknikler
Üyeler arasında görüş birliği oluşturulması
Proje sorumluluklarının delege edilmesi ve gerekli takipin sağlanması
Projenin tanıtımı ve reklamı için kanallar saptanması
Kulüp gelişiminin güçlenmesi için finans kaynakları bulunması
Proje başarılarının değerlendirilmesi

Hizmet Projeleri
Kendinden Önce Hizmet Rotary’nin en önemli prensibidir. Rotaract kulübü hizmet projeleri, yurt içinde ve yurt dışında yaşam kalitesini yükseltmek amacı ile hazırlanır. Bu projeler genellikle şiddet, uyuşturucu kullanımı, AIDS, açlık, çevre ve okuma yazma bilmeme gibi, günümüzün en önemli sorunlarını hedef alır. Her Rotaract kulübünün, biri toplum hizmeti amaçlı, diğeri uluslararası anlayışın gelişmesine yardımcı edici olmak üzere yılda en az iki proje tamamlaması gerekmektedir. Her bir poje, kulüp üyelerinin tamamının veya çoğunluğunun katılımı ile gerçekleşmelidir.

Neden Rotaract Kulübü Kuralım?
Bugünün gençleri yarının anne ve babaları, meslek sahipleri, iş liderleri ve toplum liderleri olacaklardır. Rotaract gibi programlar yardımıyla, toplumun sorumluluk sahibi, üretken bireyleri olmaları için gereken donanım ve becerileri kazanabilirler. Şimdi Rotary kulüplerinin Yeni Nesilleri yeteneklerini denemeye, becerilerini geliştirmeye ve yaşamları boyunca karşılaşacakları önemli konulara göğüs germeye yönlendirerek, geleceğe odaklanması zamanıdır.Rotaract programı, üyelerine gelecek nesillerle paylaşabilecek hayat becerileri aşılayabilir.

Hizmet Projelerinden Örnekler
Projeler Rotaract kulübü üyeleri tarafından üstlenilir, kendilerinin ve sponsor Rotary kulüplerinin yaratma gücü ile sınırlıdır.
Rotaraktörler sonuçta her yıl mutlaka bir toplum hizmetleri projesi, bir de uluslararası hizmet projesi tamamlayarak kendi yerel halklarına ve uluslararası toplumlara el uzatmaya teşvik edilirler.

Toplum Olanakları
Su parkı yapıldı veya mevcut bir tanesini yenilendi
Toplum gençlik merkezi olarak kullanmak üzere bir bina bulundu veya çok amaçlı bir toplum merkezi planlanlandı

Gençlik
Sanat sınıfları, spor dernekleri, öğretici oturumlar, meslek eğitimi gibi aktiviteler başlatıldı
Okul yaşındaki çocuklara yardım sağlacak danışmanlık programı hazırlandı
Çocuklara; resmi olmayan eğitim, ustalık eğitimi, tıbbi tedavi, yiyecek, oyun oynacakları emniyetli yerler gibi ihtiyaçları olan bilgi ve hizmetlere ulaşmalarına yardım edildi
Çocuk istismarının kurbanlarına yardım edici programlara katıldılar

Sakat Kişiler
Kişileri iş görüşmeleri için eğiten programları desteklendi, anlamlı işler bulmalarına yardım edildi
Sakat kişilerin ulaşabileceği binalar ve parklar sağlandı
Sakat kişiler için gezi veya kısa seyahat düzenlendi
Bağışlanan tıbbi ekipmanları dağıtıldı ve geliri az toplumlara tekerlekli sandalye, gözlük ve koltuk değneği gibi materyaller sağlayarak yardım edildi

Sağlık Bakım ve Beslenme
Tıbbi personelin aylık sağlık kamplarına rehberlik etmelerini sağlandı
Toplumdaki bireyler, dikkat çekme kampanyaları düzenlenerek (örn. AIDS yürüyüşü, aşı kampanyaları, aile planlaması programları, kan bağışı) sağlık sorunları üzerine eğitildi.
Gelişmemiş ülkelerde aşılama ve tıbbi eğitim finanse edildi

Eğitim ve Okur Yazarlık
Okuma yazma bilmeyen kimseler için kendi çevrelerinde veye işyerlerinde okuma yazma öğretme programları yapıldı
Öğrenciler ve sınıf kütüphaneleri için, evde ve çevrede kitap toplama çalışması yapıldı
Bireylerin öğretmenlerle buluşacağı, kütüphanesi olan okuma yazma merkezleri kuruldu
Anne ve babaları okuma yazma kursuna katılan çocuklara bakım hizmeti verildi

Mesleki Eğitim
Rotaryenlere veya toplumdaki diğer kişilere teknoloji veya para kazandıracak beceriler üzerine kurs vermeleri istedi
İşsiz kişileri niteliklerine göre, yerel kuruluşların ihtiyaç duyduğu sözleşmeli hizmetlerine yerleştirebilecek bir meslek eşleştirme programı yapıldı
Yerel bir Rotary kulübü ile kredili bir döner sermaye başlatmak için çalışıldı

Açlık ve Besin Bankaları
Bir tohum bankası kuruldu ve yoksul ailelere kendi besinlerini bahçelerinde yetiştirebilmeleri için kurs verildi
Yerel bir okulda yetersiz beslenen çocukların besin ihtiyacını karşılamak üzere sıcak yemek programı başlatıldı
Fon sağlamak ve meseleye dikkati çekmek için bir açlık ziyafeti düzenlendi

Gezegenimiz Dünyayı Korumak
Şehir içi parklar, parklar, ormanlık araziler ve yeşil kuşaklar gibi güzelleştirme projelerini desteklendi
Fakir halkın temiz su bulmasına ve sağlık hizmetleri sistemlerine yardım edildi
Cam türleri, kağıt ürünler ve diğer dönüşümlü maddeleri toplamak için halk programı organize edildi