TOPLUM HİZMETLERİ KOMİTESİ

Toplum Hizmetleri Komitesi, tüm üyelerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı ve rehber olacak projeleri geliştirmek ve yürütmek ile sorumludur. Komite, ilk olarak toplumun gereksinmelerini belirlemeli ve bunları karşılayacak yolları bulmalı; ardından hazırladığı projesini Yönetim Kurulu aracılığı ile kulüp üyeleri ve Kurucu Rotary Kulübü ile paylaşmalıdır. Bunun yanında söz konusu projeleri THK Koordinatörü ile aylık toplantı ve raporlar aracılığı ile paylaşmalıdır.

Bunlara ek olarak THK Komitesi;

  • Kulübün yıllık toplum hizmetleri projesine(ler) ilişkin görüşleri inceler ve plan yapar
  • Projelerin düzenlenmesi ve kolaylaştırılmasında liderlik rolü üstlenir
  • Projelere ilişkin tahmini bütçeleri oluşturur.