ULUSLARARASI HİZMETLER KOMİTESİ

Uluslararası Hizmetler Komitesinin amacı, uluslararası barış, iyi niyet ve anlayışı geliştirmektir. Komite, kulübü dünyaya bağlama ve dostluk köprüleri kurma görevini üstlenir. UHK başkanları aylık raporlar ve toplantılar aracılığı ile Gelecek Dönem Başkanına (KHK Başkanı) ve bağlı oldukları UHK Koordinatörüne kulübün projeleri ile ilgili düzenli bilgi verir. UHK komitesi kulübün yıllık uluslararası hizmetler projesine(ler) ilişkin görüşleri inceler ve plan yapar. Projelerin düzenlenmesi ve kolaylaştırılmasında liderlik rolü üstlenir. Kulüp üyeleri ve toplum içinde uluslararası anlayışı geliştirecek başka etkinlikler planlar.

UHK Komitesinin gerçekleştirebileceği faaliyetlere örnekler aşağıdaki gibidir:

  • Yurtdışına giden üyelerin ziyaret ettikleri ülkelerdeki Rotaract ve Rotary Kulüplerini ziyaret etmelerini özendirmek
  • Diğer ülkelerdeki Rotaract Kulüpleri ile temaslar kurmak, düşünce alışverişinde bulunmak ve ortak projeler gerçekleştirmek,
  • Dünya Rotaract haftasında diğer ülkelerdeki Kulüplerle çeşitli etkinliklerde bulunmak,
  • Uluslararası konularda kulüpte konuşmacı konuklar ağırlamak,
  • Yabancı öğrencileri (Rotary Değişim Programı öğrencileri vb) toplantılara konuk etmek,
  • Yabancı konuklara Türkiye’yi tanıtmak.